Audycje referendalne wystartują w TVP3 Kraków już w piątek 29 września, natomiast audycje wyborcze w sobotę 30 września. Telewizja Polska SA zgodnie z prawem zapewnia komitetom wyborczym możliwość nieodpłatnego rozpowszechniania audycji wyborczych przed wyborami parlamentarnymi 2023. Ostatnie audycje referendalne oraz wyborcze zostaną wyemitowane w piątek 13 października, tuż przed ciszą wyborczą.

Harmonogram nieodpłatnych audycji komitetów wyborczych w TVP3 Kraków

30.09.2023 (sobota) - godz.: 7:05, 10min, maksymalny czas:
10min. 0s., typ audycji: Sejm
 • 1 Czas: 300s Typ: Łączone Komitet: KW Polska Jest Jedna
 • 2 Czas: 300s Typ: Łączone Komitet: KW Prawo i Sprawiedliwość
30.09.2023 (sobota) - godz.: 7:18, 10min, maksymalny czas:
10min. 0s., typ audycji: Senat
 • 1 Czas: 300s Typ: Łączone Komitet: KW Polska Jest Jedna
 • 2 Czas: 300s Typ: Łączone Komitet: KW Prawo i Sprawiedliwość
30.09.2023 (sobota) - godz.: 17:00, 20min, maksymalny czas:
20min. 0s., typ audycji: Sejm
 • 1 Czas: 300s Typ: Łączone Komitet: KKW Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni
 • 2 Czas: 300s Typ: Łączone Komitet: KW Prawo i Sprawiedliwość
 • 3 Czas: 300s Typ: Łączone Komitet: KW Bezpartyjni Samorządowcy
 • 4 Czas: 300s Typ: Łączone Komitet: KW Prawo i Sprawiedliwość

30.09.2023 (sobota) - godz.: 17:23, 5min, maksymalny czas:
5min. 20s., typ audycji: Senat
 • 1 Czas: 300s Typ: Łączone Komitet: KW Konfederacja Wolność i Niepodległość
30.09.2023 (sobota) - godz.: 19:09, 20min, maksymalny czas:
20min. 0s., typ audycji: Sejm
 • 1 Czas: 300s Typ: Sejm Komitet: KW Polska Liberalna Strajk Przedsiębiorców
 • 2 Czas: 300s Typ: Sejm Komitet: KW Polska Liberalna Strajk Przedsiębiorców
 • 3 Czas: 300s Typ: Łączone Komitet: KW Prawo i Sprawiedliwość
 • 4 Czas: 300s Typ: Łączone Komitet: KW Polska Jest Jedna

30.09.2023 (sobota) - godz.: 19:31, 5min, maksymalny czas:
5min. 20s., typ audycji: Senat
 • 1 Czas: 300s Typ: Łączone Komitet: KW Konfederacja Wolność i Niepodległość
01.10.2023 (niedziela) - godz.: 7:05, 10min, maksymalny czas:
10min. 0s., typ audycji: Sejm
 • 1 Czas: 300s Typ: Sejm Komitet: KW Nowa Lewica
 • 2 Czas: 300s Typ: Łączone Komitet: KKW Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni
01.10.2023 (niedziela) - godz.: 7:18, 10min, maksymalny czas:
10min. 0s., typ audycji: Senat
 • 1 Czas: 60s Typ: Senat Komitet: KW Wolni i Solidarni – WIS
 • 2 Czas: 60s Typ: Senat Komitet: KW Wolni i Solidarni – WIS
 • 3 Czas: 300s Typ: Łączone Komitet: KKW Trzecia Droga PSL-PL2050 Szymona Hołowni
 • 4 Czas: 60s Typ: Senat Komitet: KW Wolni i Solidarni – WIS
 • 5 Czas: 60s Typ: Senat Komitet: KW Wolni i Solidarni – WIS
 • 6 Czas: 60s Typ: Senat Komitet: KW Nowa Demokracja – TAK
01.10.2023 (niedziela) - godz.: 17:00, 20min, maksymalny czas:
20min. 0s., typ audycji: Sejm
 • 1 Czas: 300s Typ: Łączone Komitet: KW Prawo i Sprawiedliwość
 • 2 Czas: 300s Typ: Łączone Komitet: KKW Trzecia Droga PSL-PL2050 Szymona Hołowni
 • 3 Czas: 300s Typ: Łączone Komitet: KKW Trzecia Droga PSL-PL2050 Szymona Hołowni
 • 4 Czas: 300s Typ: Łączone Komitet: KKW Trzecia Droga PSL-PL2050 Szymona Hołowni

01.10.2023 (niedziela) - godz.: 17:23, 5min, maksymalny czas:
5min. 20s., typ audycji: Senat
 • 1 Czas: 300s Typ: Łączone Komitet: KW Prawo i Sprawiedliwość
01.10.2023 (niedziela) - godz.: 19:09, 20min, maksymalny czas:
20min. 0s., typ audycji: Sejm
 • 1 Czas: 300s Typ: Łączone Komitet: KKW Trzecia Droga PSL-PL2050 Szymona Hołowni
 • 2 Czas: 300s Typ: Łączone Komitet: KW Konfederacja Wolność i Niepodległość
 • 3 Czas: 300s Typ: Łączone Komitet: KKW Trzecia Droga PSL-PL2050 Szymona Hołowni
 • 4 Czas: 300s Typ: Łączone Komitet: KW Bezpartyjni Samorządowcy Suma czasów: 20min. 0s.
01.10.2023 (niedziela) - godz.: 19:31, 5min, maksymalny czas:
5min. 20s., typ audycji: Senat
 • 1 Czas: 300s Typ: Łączone Komitet: KW Bezpartyjni Samorządowcy
02.10.2023 (poniedziałek) - godz.: 17:00, 20min, maksymalny
czas: 20min. 0s., typ audycji: Sejm
 • 1 Czas: 300s Typ: Łączone Komitet: KW Prawo i Sprawiedliwość
 • 2 Czas: 300s Typ: Łączone Komitet: KW Konfederacja Wolność i Niepodległość
 • 3 Czas: 300s Typ: Łączone Komitet: KKW Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni
 • 4 Czas: 300s Typ: Łączone Komitet: KW Prawo i Sprawiedliwość
02.10.2023 (poniedziałek) - godz.: 17:23, 5min, maksymalny
czas: 5min. 20s., typ audycji: Senat
 • 1 Czas: 300s Typ: Łączone Komitet: KKW Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni
02.10.2023 (poniedziałek) - godz.: 19:09, 20min, maksymalny
czas: 20min. 0s., typ audycji: Sejm
 • 1 Czas: 300s Typ: Sejm Komitet: KW Nowa Lewica
 • 2 Czas: 300s Typ: Sejm Komitet: KW Nowa Lewica
 • 3 Czas: 300s Typ: Sejm Komitet: KW Nowa Lewica
 • 4 Czas: 300s Typ: Łączone Komitet: KW Polska Jest Jedna
02.10.2023 (poniedziałek) - godz.: 19:31, 5min, maksymalny
czas: 5min. 20s., typ audycji: Senat
 • 1 Czas: 300s Typ: Łączone Komitet: KKW Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni
03.10.2023 (wtorek) - godz.: 17:00, 20min, maksymalny czas:
20min. 0s., typ audycji: Sejm
 • 1 Czas: 300s Typ: Łączone Komitet: KKW Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni
 • 2 Czas: 300s Typ: Łączone Komitet: KW Polska Jest Jedna
 • 3 Czas: 300s Typ: Łączone Komitet: KW Konfederacja Wolność i Niepodległość
 • 4 Czas: 300s Typ: Łączone Komitet: KW Bezpartyjni Samorządowcy
03.10.2023 (wtorek) - godz.: 17:23, 5min, maksymalny czas:
5min. 20s., typ audycji: Senat
 • 1 Czas: 300s Typ: Łączone Komitet: KW Konfederacja Wolność i Niepodległość
03.10.2023 (wtorek) - godz.: 19:09, 20min, maksymalny czas:
20min. 0s., typ audycji: Sejm
 • 1 Czas: 300s Typ: Łączone Komitet: KW Polska Jest Jedna
 • 2 Czas: 300s Typ: Łączone Komitet: KKW Trzecia Droga PSL-PL2050 Szymona Hołowni
 • 3 Czas: 300s Typ: Łączone Komitet: KW Konfederacja Wolność i Niepodległość
 • 4 Czas: 300s Typ: Łączone Komitet: KW Polska Jest Jedna
03.10.2023 (wtorek) - godz.: 19:31, 5min, maksymalny czas:
5min. 20s., typ audycji: Senat
 • 1 Czas: 300s Typ: Łączone Komitet: KW Bezpartyjni Samorządowcy
04.10.2023 (środa) - godz.: 17:00, 20min, maksymalny czas:
20min. 0s., typ audycji: Sejm
 • 1 Czas: 300s Typ: Łączone Komitet: KW Prawo i Sprawiedliwość
 • 2 Czas: 300s Typ: Łączone Komitet: KW Prawo i Sprawiedliwość
 • 3 Czas: 300s Typ: Łączone Komitet: KKW Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni
 • 4 Czas: 300s Typ: Łączone Komitet: KW Prawo i Sprawiedliwość
04.10.2023 (środa) - godz.: 17:23, 5min, maksymalny czas:
5min. 20s., typ audycji: Senat
 • 1 Czas: 300s Typ: Łączone Komitet: KW Konfederacja Wolność i Niepodległość
04.10.2023 (środa) - godz.: 19:09, 20min, maksymalny czas:
20min. 0s., typ audycji: Sejm
 • 1 Czas: 300s Typ: Sejm Komitet: KW Nowa Lewica
 • 2 Czas: 300s Typ: Łączone Komitet: KKW Trzecia Droga PSL-PL2050 Szymona Hołowni
 • 3 Czas: 300s Typ: Łączone Komitet: KW Polska Jest Jedna
 • 4 Czas: 300s Typ: Łączone Komitet: KW Bezpartyjni Samorządowcy
04.10.2023 (środa) - godz.: 19:31, 5min, maksymalny czas:
5min. 20s., typ audycji: Senat
 • 1 Czas: 300s Typ: Łączone Komitet: KW Konfederacja Wolność i Niepodległość
05.10.2023 (czwartek) - godz.: 17:00, 20min, maksymalny czas:
20min. 0s., typ audycji: Sejm
 • 1 Czas: 300s Typ: Łączone Komitet: KKW Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni
 • 2 Czas: 300s Typ: Łączone Komitet: KW Prawo i Sprawiedliwość
 • 3 Czas: 300s Typ: Łączone Komitet: KKW Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni
 • 4 Czas: 300s Typ: Łączone Komitet: KKW Trzecia Droga PSL-PL2050 Szymona Hołowni
05.10.2023 (czwartek) - godz.: 17:23, 5min, maksymalny czas:
5min. 20s., typ audycji: Senat
 • 1 Czas: 300s Typ: Łączone Komitet: KKW Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni
05.10.2023 (czwartek) - godz.: 19:09, 20min, maksymalny czas:
20min. 0s., typ audycji: Sejm
 • 1 Czas: 300s Typ: Łączone Komitet: KKW Trzecia Droga PSL-PL2050 Szymona Hołowni
 • 2 Czas: 300s Typ: Łączone Komitet: KW Polska Jest Jedna
 • 3 Czas: 300s Typ: Łączone Komitet: KW Polska Jest Jedna
 • 4 Czas: 300s Typ: Łączone Komitet: KW Prawo i Sprawiedliwość
05.10.2023 (czwartek) - godz.: 19:31, 5min, maksymalny czas:
5min. 20s., typ audycji: Senat
 • 1 Czas: 300s Typ: Łączone Komitet: KW Bezpartyjni Samorządowcy
06.10.2023 (piątek) - godz.: 17:00, 20min, maksymalny czas:
20min. 0s., typ audycji: Sejm
 • 1 Czas: 300s Typ: Łączone Komitet: KKW Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni
 • 2 Czas: 300s Typ: Łączone Komitet: KW Bezpartyjni Samorządowcy
 • 3 Czas: 300s Typ: Łączone Komitet: KW Prawo i Sprawiedliwość
 • 4 Czas: 300s Typ: Łączone Komitet: KKW Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni
06.10.2023 (piątek) - godz.: 17:23, 5min, maksymalny czas:
5min. 20s., typ audycji: Senat
 • 1 Czas: 300s Typ: Łączone Komitet: KKW Trzecia Droga PSL-PL2050 Szymona Hołowni
06.10.2023 (piątek) - godz.: 19:09, 20min, maksymalny czas:
20min. 0s., typ audycji: Sejm
 • 1 Czas: 300s Typ: Łączone Komitet: KW Bezpartyjni Samorządowcy
 • 2 Czas: 300s Typ: Łączone Komitet: KW Bezpartyjni Samorządowcy
 • 3 Czas: 300s Typ: Łączone Komitet: KKW Trzecia Droga PSL-PL2050 Szymona Hołowni
 • 4 Czas: 300s Typ: Łączone Komitet: KW Konfederacja Wolność i Niepodległość
06.10.2023 (piątek) - godz.: 19:31, 5min, maksymalny czas:
5min. 20s., typ audycji: Senat
 • 1 Czas: 268 Typ: Łączone Komitet: KKW Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni
 • 2 Czas: 40s Typ: Senat Komitet: KW Nowa Demokracja – TAK
07.10.2023 (sobota) - godz.: 7:05, 10min, maksymalny czas:
10min. 0s., typ audycji: Sejm
 • 1 Czas: 300s Typ: Sejm Komitet: KW Nowa Lewica
 • 2 Czas: 300s Typ: Łączone Komitet: KW Prawo i Sprawiedliwość
07.10.2023 (sobota) - godz.: 7:18, 10min, maksymalny czas:
10min. 0s., typ audycji: Senat
 • 1 Czas: 300s Typ: Łączone Komitet: KW Polska Jest Jedna
 • 2 Czas: 300s Typ: Łączone Komitet: KW Bezpartyjni Samorządowcy
07.10.2023 (sobota) - godz.: 17:00, 20min, maksymalny czas:
20min. 0s., typ audycji: Sejm
 • 1 Czas: 300s Typ: Sejm Komitet: KW Nowa Lewica
 • 2 Czas: 300s Typ: Sejm Komitet: KW Nowa Lewica
 • 3 Czas: 300s Typ: Sejm Komitet: KW Nowa Lewica
 • 4 Czas: 300s Typ: Sejm Komitet: KW Nowa Lewica
07.10.2023 (sobota) - godz.: 17:23, 5min, maksymalny czas:
5min. 20s., typ audycji: Senat
 • 1 Czas: 60s Typ: Senat Komitet: KW Wolni i Solidarni – WIS
 • 2 Czas: 60s Typ: Senat Komitet: KW Wolni i Solidarni – WIS
 • 3 Czas: 68 Typ: Łączone Komitet: KW Bezpartyjni Samorządowcy
 • 4 Czas: 60s Typ: Senat Komitet: KW Wolni i Solidarni – WIS
 • 5 Czas: 60s Typ: Senat Komitet: KW Nowa Demokracja – TAK
07.10.2023 (sobota) - godz.: 19:09, 20min, maksymalny czas:
20min. 0s., typ audycji: Sejm
 • 1 Czas: 300s Typ: Sejm Komitet: KW Nowa Lewica
 • 2 Czas: 300s Typ: Łączone Komitet: KW Konfederacja Wolność i Niepodległość
 • 3 Czas: 300s Typ: Łączone Komitet: KKW Trzecia Droga PSL-PL2050 Szymona Hołowni
 • 4 Czas: 300s Typ: Łączone Komitet: KKW Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni
07.10.2023 (sobota) - godz.: 19:31, 5min, maksymalny czas:
5min. 20s., typ audycji: Senat
 • 1 Czas: 168 Typ: Łączone Komitet: KKW Trzecia Droga PSL-PL2050 Szymona Hołowni
 • 2 Czas: 60s Typ: Senat Komitet: KW Nowa Demokracja – TAK
 • 3 Czas: 68 Typ: Łączone Komitet: KW Polska Jest Jedna
 • 4 Czas: 20s Typ: Senat Komitet: KW Wolni i Solidarni – WIS
08.10.2023 (niedziela) - godz.: 7:05, 10min, maksymalny czas:
10min. 0s., typ audycji: Sejm
 • 1 Czas: 300s Typ: Łączone Komitet: KW Konfederacja Wolność i Niepodległość
 • 2 Czas: 300s Typ: Łączone Komitet: KKW Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni
08.10.2023 (niedziela) - godz.: 7:18, 10min, maksymalny czas:
10min. 0s., typ audycji: Senat
 • 1 Czas: 300s Typ: Łączone Komitet: KKW Trzecia Droga PSL-PL2050 Szymona Hołowni
 • 2 Czas: 300s Typ: Łączone Komitet: KW Polska Jest Jedna
08.10.2023 (niedziela) - godz.: 17:00, 20min, maksymalny czas:
20min. 0s., typ audycji: Sejm
 • 1 Czas: 300s Typ: Łączone Komitet: KW Polska Jest Jedna
 • 2 Czas: 300s Typ: Łączone Komitet: KKW Trzecia Droga PSL-PL2050 Szymona Hołowni
 • 3 Czas: 300s Typ: Łączone Komitet: KW Konfederacja Wolność i Niepodległość
 • 4 Czas: 300s Typ: Łączone Komitet: KW Prawo i Sprawiedliwość
08.10.2023 (niedziela) - godz.: 17:23, 5min, maksymalny czas:
5min. 20s., typ audycji: Senat
 • 1 Czas: 300s Typ: Łączone Komitet: KKW Trzecia Droga PSL-PL2050 Szymona Hołowni
08.10.2023 (niedziela) - godz.: 19:09, 20min, maksymalny czas:
20min. 0s., typ audycji: Sejm
 • 1 Czas: 300s Typ: Sejm Komitet: KW Nowa Lewica
 • 2 Czas: 42 Typ: Sejm Komitet: KW Polska Liberalna Strajk Przedsiębiorców
 • 3 Czas: 168 Typ: Sejm Komitet: KW Nowa Lewica
 • 4 Czas: 300s Typ: Łączone Komitet: KW Konfederacja Wolność i Niepodległość
 • 5 Czas: 300s Typ: Łączone Komitet: KW Konfederacja Wolność i Niepodległość
 • 6 Czas: 68 Typ: Łączone Komitet: KW Prawo i Sprawiedliwość
08.10.2023 (niedziela) - godz.: 19:31, 5min, maksymalny czas:
5min. 20s., typ audycji: Senat
 • 1 Czas: 300s Typ: Łączone Komitet: KKW Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni
09.10.2023 (poniedziałek) - godz.: 17:00, 20min, maksymalny
czas: 20min. 0s., typ audycji: Sejm
 • 1 Czas: 300s Typ: Łączone Komitet: KW Bezpartyjni Samorządowcy
 • 2 Czas: 300s Typ: Łączone Komitet: KW Prawo i Sprawiedliwość
 • 3 Czas: 300s Typ: Łączone Komitet: KKW Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni
 • 4 Czas: 300s Typ: Łączone Komitet: KW Polska Jest Jedna
09.10.2023 (poniedziałek) - godz.: 17:23, 5min, maksymalny
czas: 5min. 20s., typ audycji: Senat
 • 1 Czas: 300s Typ: Łączone Komitet: KW Konfederacja Wolność i Niepodległość
09.10.2023 (poniedziałek) - godz.: 19:09, 20min, maksymalny
czas: 20min. 0s., typ audycji: Sejm
 • 1 Czas: 300s Typ: Sejm Komitet: KW Polska Liberalna Strajk Przedsiębiorców
 • 2 Czas: 300s Typ: Łączone Komitet: KW Prawo i Sprawiedliwość
 • 3 Czas: 300s Typ: Łączone Komitet: KW Konfederacja Wolność i Niepodległość
 • 4 Czas: 300s Typ: Łączone Komitet: KW Prawo i Sprawiedliwość
09.10.2023 (poniedziałek) - godz.: 19:31, 5min, maksymalny
czas: 5min. 20s., typ audycji: Senat
 • 1 Czas: 60s Typ: Senat Komitet: KW Wolni i Solidarni – WIS
 • 2 Czas: 60s Typ: Senat Komitet: KW Wolni i Solidarni – WIS
 • 3 Czas: 60s Typ: Senat Komitet: KW Nowa Demokracja – TAK
 • 4 Czas: 60s Typ: Senat Komitet: KW Wolni i Solidarni – WIS
 • 5 Czas: 60s Typ: Senat Komitet: KW Nowa Demokracja – TAK
10.10.2023 (wtorek) - godz.: 17:00, 20min, maksymalny czas:
20min. 0s., typ audycji: Sejm
 • 1 Czas: 300s Typ: Sejm Komitet: KW Nowa Lewica
 • 2 Czas: 300s Typ: Łączone Komitet: KW Polska Jest Jedna
 • 3 Czas: 300s Typ: Łączone Komitet: KW Bezpartyjni Samorządowcy
 • 4 Czas: 300s Typ: Łączone Komitet: KW Bezpartyjni Samorządowcy
10.10.2023 (wtorek) - godz.: 17:23, 5min, maksymalny czas:
5min. 20s., typ audycji: Senat
 • 1 Czas: 300s Typ: Łączone Komitet: KW Prawo i Sprawiedliwość
10.10.2023 (wtorek) - godz.: 19:09, 20min, maksymalny czas:
20min. 0s., typ audycji: Sejm
 • 1 Czas: 300s Typ: Łączone Komitet: KW Konfederacja Wolność i Niepodległość
 • 2 Czas: 300s Typ: Łączone Komitet: KKW Trzecia Droga PSL-PL2050 Szymona Hołowni
 • 3 Czas: 300s Typ: Łączone Komitet: KW Polska Jest Jedna
 • 4 Czas: 300s Typ: Łączone Komitet: KW Prawo i Sprawiedliwość
10.10.2023 (wtorek) - godz.: 19:31, 5min, maksymalny czas:
5min. 20s., typ audycji: Senat
 • 1 Czas: 300s Typ: Łączone Komitet: KW Konfederacja Wolność i Niepodległość
11.10.2023 (środa) - godz.: 17:00, 20min, maksymalny czas:
20min. 0s., typ audycji: Sejm
 • 1 Czas: 300s Typ: Sejm Komitet: KW Nowa Lewica
 • 2 Czas: 300s Typ: Łączone Komitet: KW Prawo i Sprawiedliwość
 • 3 Czas: 300s Typ: Łączone Komitet: KKW Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni
 • 4 Czas: 300s Typ: Łączone Komitet: KW Bezpartyjni Samorządowcy
11.10.2023 (środa) - godz.: 17:23, 5min, maksymalny czas:
5min. 20s., typ audycji: Senat
 • 1 Czas: 60s Typ: Senat Komitet: KW Wolni i Solidarni – WIS
 • 2 Czas: 60s Typ: Senat Komitet: KW Wolni i Solidarni – WIS
 • 3 Czas: 60s Typ: Senat Komitet: KW Nowa Demokracja – TAK
 • 4 Czas: 68 Typ: Łączone Komitet: KW Konfederacja Wolność i Niepodległość
 • 5 Czas: 60s Typ: Senat Komitet: KW Wolni i Solidarni – WIS
11.10.2023 (środa) - godz.: 19:09, 20min, maksymalny czas:
20min. 0s., typ audycji: Sejm
 • 1 Czas: 300s Typ: Sejm Komitet: KW Nowa Lewica
 • 2 Czas: 300s Typ: Łączone Komitet: KKW Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni
 • 3 Czas: 300s Typ: Łączone Komitet: KW Konfederacja Wolność i Niepodległość
 • 4 Czas: 300s Typ: Łączone Komitet: KW Polska Jest Jedna
11.10.2023 (środa) - godz.: 19:31, 5min, maksymalny czas:
5min. 20s., typ audycji: Senat
 • 1 Czas: 300s Typ: Łączone Komitet: KW Prawo i Sprawiedliwość
12.10.2023 (czwartek) - godz.: 17:00, 20min, maksymalny czas:
20min. 0s., typ audycji: Sejm
 • 1 Czas: 300s Typ: Łączone Komitet: KKW Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni
 • 2 Czas: 300s Typ: Łączone Komitet: KW Bezpartyjni Samorządowcy
 • 3 Czas: 300s Typ: Łączone Komitet: KW Konfederacja Wolność i Niepodległość
 • 4 Czas: 300s Typ: Łączone Komitet: KW Bezpartyjni Samorządowcy
12.10.2023 (czwartek) - godz.: 17:23, 5min, maksymalny czas:
5min. 20s., typ audycji: Senat
 • 1 Czas: 300s Typ: Łączone Komitet: KW Prawo i Sprawiedliwość
12.10.2023 (czwartek) - godz.: 19:09, 20min, maksymalny czas:
20min. 0s., typ audycji: Sejm
 • 1 Czas: 300s Typ: Sejm Komitet: KW Nowa Lewica
 • 2 Czas: 300s Typ: Sejm Komitet: KW Polska Liberalna Strajk Przedsiębiorców
 • 3 Czas: 300s Typ: Łączone Komitet: KKW Trzecia Droga PSL-PL2050 Szymona Hołowni
 • 4 Czas: 300s Typ: Łączone Komitet: KW Prawo i Sprawiedliwość
12.10.2023 (czwartek) - godz.: 19:31, 5min, maksymalny czas:
5min. 20s., typ audycji: Senat
 • 1 Czas: 300s Typ: Łączone Komitet: KW Konfederacja Wolność i Niepodległość
13.10.2023 (piątek) - godz.: 17:00, 20min, maksymalny czas:
20min. 0s., typ audycji: Sejm
 • 1 Czas: 300s Typ: Łączone Komitet: KW Konfederacja Wolność i Niepodległość
 • 2 Czas: 300s Typ: Łączone Komitet: KW Prawo i Sprawiedliwość
 • 3 Czas: 300s Typ: Łączone Komitet: KKW Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni
 • 4 Czas: 300s Typ: Łączone Komitet: KW Bezpartyjni Samorządowcy
13.10.2023 (piątek) - godz.: 17:23, 5min, maksymalny czas:
5min. 20s., typ audycji: Senat
 • 1 Czas: 300s Typ: Łączone Komitet: KW Polska Jest Jedna
13.10.2023 (piątek) - godz.: 19:09, 20min, maksymalny czas:
20min. 0s., typ audycji: Sejm
 • 1 Czas: 300s Typ: Łączone Komitet: KKW Trzecia Droga PSL-PL2050 Szymona Hołowni
 • 2 Czas: 300s Typ: Łączone Komitet: KKW Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni
 • 3 Czas: 300s Typ: Łączone Komitet: KKW Trzecia Droga PSL-PL2050 Szymona Hołowni
 • 4 Czas: 300s Typ: Łączone Komitet: KW Polska Jest Jedna
13.10.2023 (piątek) - godz.: 19:31, 5min, maksymalny czas:
5min. 20s., typ audycji: Senat
 • 1 Czas: 300s Typ: Łączone Komitet: KW Bezpartyjni Samorządowcy


Harmonogram nieodpłatnych audycji referendalnych podmiotów uprawnionych w TVP3 Kraków

29.09.2023 (piątek) - godz.: 17:31, 20min, maksymalny czas:
20min. 10s., typ audycji: Referendum
 • 1 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Stowarzyszenie Amnesty Iternational
 • 2 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych
 • 3 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Polskie Stronnictwo Ludowe
 • 4 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Fundacja Totalizatora Sportowego
 • 5 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Prawo i Sprawiedliwość
 • 6 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Ogólnopolski Związek Zawodowy Samozatrudnionych „WBREW”
 • 7 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Fundacja imienia Krzysztofa Skubiszewskiego
 • 8 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Nowa Lewica
 • 9 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Fundacja PZU
 • 10 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej
 • 11 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Obserwatorium Wyborcze
 • 12 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Fundacja Pomocnicza imienia Krzysztofa Skubiszewskiego
 • 13 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Fundacja Grupy PKP
 • 14 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej
29.09.2023 (piątek) - godz.: 19:38, 20min, maksymalny czas:
20min. 10s., typ audycji: Referendum
 • 1 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Fundacja Polskiej Grupy Zbrojeniowej
 • 2 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Fundacja „Pocztowy Dar”
 • 3 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Fundacja PKO Banku Polskiego
 • 4 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Inicjatywa Polska
 • 5 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Stowarzyszenie Lotna Brygada Opozycji
 • 6 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Fundacja Banku Pekao S.A.
 • 7 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Helsińska Fundacja Praw Człowieka
 • 8 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Forum Obywatelskiego Rozwoju - FOR
 • 9 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Fundacja PGE
 • 10 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Fundacja Europejski Instytut Mediacji
 • 11 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Fundacja Dobre Państwo
 • 12 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Komitet Obrony Demokracji
 • 13 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Związek Zawodowy Związkowa Alternatywa
 • 14 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Fundacja Wolności Gospodarczej
30.09.2023 (sobota) - godz.: 17:31, 20min, maksymalny czas:
20min. 10s., typ audycji: Referendum
 • 1 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Helsińska Fundacja Praw Człowieka
 • 2 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Fundacja Wolności Gospodarczej
 • 3 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Związek Zawodowy Związkowa Alternatywa
 • 4 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Stowarzyszenie Lotna Brygada Opozycji
 • 5 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Fundacja Totalizatora Sportowego
 • 6 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Ogólnopolski Związek Zawodowy Samozatrudnionych „WBREW”
 • 7 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Fundacja PKO Banku Polskiego
 • 8 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Fundacja Dobre Państwo
 • 9 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Fundacja Europejski Instytut Mediacji
 • 10 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Nowa Lewica
 • 11 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Inicjatywa Polska
 • 12 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Fundacja imienia Krzysztofa Skubiszewskiego
 • 13 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Obserwatorium Wyborcze
 • 14 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej
30.09.2023 (sobota) - godz.: 19:38, 20min, maksymalny czas:
20min. 10s., typ audycji: Referendum
 • 1 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Fundacja „Pocztowy Dar”
 • 2 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Prawo i Sprawiedliwość
 • 3 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Komitet Obrony Demokracji
 • 4 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Fundacja Polskiej Grupy Zbrojeniowej
 • 5 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Fundacja PGE
 • 6 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Stowarzyszenie Amnesty Iternational
 • 7 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Forum Obywatelskiego Rozwoju - FOR
 • 8 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych
 • 9 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Fundacja Pomocnicza imienia Krzysztofa Skubiszewskiego
 • 10 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Fundacja PZU
 • 11 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Fundacja Banku Pekao S.A.
 • 12 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Fundacja Grupy PKP
 • 13 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej
 • 14 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Polskie Stronnictwo Ludowe
01.10.2023 (niedziela) - godz.: 17:31, 20min, maksymalny czas:
20min. 10s., typ audycji: Referendum
 • 1 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Komitet Obrony Demokracji
 • 2 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Fundacja Wolności Gospodarczej
 • 3 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Związek Zawodowy Związkowa Alternatywa
 • 4 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Fundacja Banku Pekao S.A.
 • 5 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Fundacja „Pocztowy Dar”
 • 6 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Fundacja Grupy PKP
 • 7 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Fundacja Polskiej Grupy Zbrojeniowej
 • 8 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Fundacja Pomocnicza imienia Krzysztofa Skubiszewskiego
 • 9 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Fundacja imienia Krzysztofa Skubiszewskiego
 • 10 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych
 • 11 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Fundacja Dobre Państwo
 • 12 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Fundacja Europejski Instytut Mediacji
 • 13 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Forum Obywatelskiego Rozwoju - FOR
 • 14 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Fundacja Totalizatora Sportowego
01.10.2023 (niedziela) - godz.: 19:38, 20min, maksymalny czas:
20min. 10s., typ audycji: Referendum
 • 1 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Ogólnopolski Związek Zawodowy Samozatrudnionych „WBREW”
 • 2 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Stowarzyszenie Lotna Brygada Opozycji
 • 3 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Polskie Stronnictwo Ludowe
 • 4 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej
 • 5 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Prawo i Sprawiedliwość
 • 6 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Fundacja PZU
 • 7 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej
 • 8 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Stowarzyszenie Amnesty Iternational
 • 9 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Fundacja PGE
 • 10 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Helsińska Fundacja Praw Człowieka
 • 11 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Fundacja PKO Banku Polskiego
 • 12 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Inicjatywa Polska
 • 13 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Nowa Lewica
 • 14 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Obserwatorium Wyborcze
02.10.2023 (poniedziałek) - godz.: 17:31, 20min, maksymalny
czas: 20min. 10s., typ audycji: Referendum
 • 1 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Helsińska Fundacja Praw Człowieka
 • 2 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Forum Obywatelskiego Rozwoju - FOR
 • 3 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej
 • 4 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Fundacja PKO Banku Polskiego
 • 5 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Fundacja „Pocztowy Dar”
 • 6 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Obserwatorium Wyborcze
 • 7 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej
 • 8 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Fundacja Banku Pekao S.A.
 • 9 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Fundacja PGE
 • 10 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Prawo i Sprawiedliwość
 • 11 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Inicjatywa Polska
 • 12 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Polskie Stronnictwo Ludowe
 • 13 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Ogólnopolski Związek Zawodowy Samozatrudnionych „WBREW”
 • 14 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Fundacja Europejski Instytut Mediacji
02.10.2023 (poniedziałek) - godz.: 19:38, 20min, maksymalny
czas: 20min. 10s., typ audycji: Referendum
 • 1 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Komitet Obrony Demokracji
 • 2 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Stowarzyszenie Amnesty Iternational
 • 3 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Związek Zawodowy Związkowa Alternatywa
 • 4 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Fundacja Dobre Państwo
 • 5 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Fundacja Polskiej Grupy Zbrojeniowej
 • 6 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Nowa Lewica
 • 7 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych
 • 8 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Fundacja PZU
 • 9 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Stowarzyszenie Lotna Brygada Opozycji
 • 10 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Fundacja Totalizatora Sportowego
 • 11 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Fundacja imienia Krzysztofa Skubiszewskiego
 • 12 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Fundacja Pomocnicza imienia Krzysztofa Skubiszewskiego
 • 13 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Fundacja Grupy PKP
 • 14 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Fundacja Wolności Gospodarczej
03.10.2023 (wtorek) - godz.: 17:31, 20min, maksymalny czas:
20min. 10s., typ audycji: Referendum
 • 1 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Fundacja Totalizatora Sportowego
 • 2 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Fundacja imienia Krzysztofa Skubiszewskiego
 • 3 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Fundacja Dobre Państwo
 • 4 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej
 • 5 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Związek Zawodowy Związkowa Alternatywa
 • 6 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Helsińska Fundacja Praw Człowieka
 • 7 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Ogólnopolski Związek Zawodowy Samozatrudnionych „WBREW”
 • 8 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Fundacja PKO Banku Polskiego
 • 9 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Inicjatywa Polska
 • 10 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Fundacja Europejski Instytut Mediacji
 • 11 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Fundacja Wolności Gospodarczej
 • 12 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Stowarzyszenie Lotna Brygada Opozycji
 • 13 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Fundacja Polskiej Grupy Zbrojeniowej
 • 14 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Stowarzyszenie Amnesty Iternational
03.10.2023 (wtorek) - godz.: 19:38, 20min, maksymalny czas:
20min. 10s., typ audycji: Referendum
 • 1 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Fundacja Pomocnicza imienia Krzysztofa Skubiszewskiego
 • 2 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Nowa Lewica
 • 3 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Forum Obywatelskiego Rozwoju - FOR
 • 4 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej
 • 5 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Fundacja Grupy PKP
 • 6 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Prawo i Sprawiedliwość
 • 7 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Fundacja PZU
 • 8 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Fundacja „Pocztowy Dar”
 • 9 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Komitet Obrony Demokracji
 • 10 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Fundacja Banku Pekao S.A.
 • 11 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Polskie Stronnictwo Ludowe
 • 12 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Obserwatorium Wyborcze
 • 13 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych
 • 14 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Fundacja PGE
04.10.2023 (środa) - godz.: 17:31, 20min, maksymalny czas:
20min. 10s., typ audycji: Referendum
 • 1 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych
 • 2 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Fundacja Totalizatora Sportowego
 • 3 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Fundacja Polskiej Grupy Zbrojeniowej
 • 4 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Fundacja imienia Krzysztofa Skubiszewskiego
 • 5 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej
 • 6 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Fundacja Dobre Państwo
 • 7 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Inicjatywa Polska
 • 8 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Stowarzyszenie Lotna Brygada Opozycji
 • 9 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Fundacja Grupy PKP
 • 10 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Helsińska Fundacja Praw Człowieka
 • 11 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Forum Obywatelskiego Rozwoju - FOR
 • 12 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Fundacja PGE
 • 13 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Prawo i Sprawiedliwość
 • 14 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Polskie Stronnictwo Ludowe
04.10.2023 (środa) - godz.: 19:38, 20min, maksymalny czas:
20min. 10s., typ audycji: Referendum
 • 1 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej
 • 2 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Nowa Lewica
 • 3 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Ogólnopolski Związek Zawodowy Samozatrudnionych „WBREW”
 • 4 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Fundacja Europejski Instytut Mediacji
 • 5 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Fundacja „Pocztowy Dar”
 • 6 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Stowarzyszenie Amnesty Iternational
 • 7 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Fundacja PKO Banku Polskiego
 • 8 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Komitet Obrony Demokracji
 • 9 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Obserwatorium Wyborcze
 • 10 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Fundacja Wolności Gospodarczej
 • 11 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Fundacja PZU
 • 12 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Fundacja Banku Pekao S.A.
 • 13 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Związek Zawodowy Związkowa Alternatywa
 • 14 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Fundacja Pomocnicza imienia Krzysztofa Skubiszewskiego
05.10.2023 (czwartek) - godz.: 17:31, 20min, maksymalny czas:
20min. 10s., typ audycji: Referendum
 • 1 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej
 • 2 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Polskie Stronnictwo Ludowe
 • 3 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Fundacja Banku Pekao S.A.
 • 4 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Nowa Lewica
 • 5 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Fundacja PZU
 • 6 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Fundacja PGE
 • 7 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej
 • 8 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Fundacja „Pocztowy Dar”
 • 9 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Forum Obywatelskiego Rozwoju - FOR
 • 10 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Stowarzyszenie Amnesty Iternational
 • 11 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Fundacja Pomocnicza imienia Krzysztofa Skubiszewskiego
 • 12 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Fundacja Europejski Instytut Mediacji
 • 13 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Fundacja Grupy PKP
 • 14 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Fundacja Totalizatora Sportowego
05.10.2023 (czwartek) - godz.: 19:38, 20min, maksymalny czas:
20min. 10s., typ audycji: Referendum
 • 1 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Fundacja Dobre Państwo
 • 2 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Inicjatywa Polska
 • 3 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Stowarzyszenie Lotna Brygada Opozycji
 • 4 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Fundacja Wolności Gospodarczej
 • 5 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Fundacja imienia Krzysztofa Skubiszewskiego
 • 6 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Prawo i Sprawiedliwość
 • 7 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych
 • 8 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Helsińska Fundacja Praw Człowieka
 • 9 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Ogólnopolski Związek Zawodowy Samozatrudnionych „WBREW”
 • 10 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Fundacja PKO Banku Polskiego
 • 11 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Obserwatorium Wyborcze
 • 12 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Komitet Obrony Demokracji
 • 13 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Fundacja Polskiej Grupy Zbrojeniowej
 • 14 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Związek Zawodowy Związkowa Alternatywa
06.10.2023 (piątek) - godz.: 17:31, 20min, maksymalny czas:
20min. 10s., typ audycji: Referendum
 • 1 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej
 • 2 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej
 • 3 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Fundacja PKO Banku Polskiego
 • 4 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Inicjatywa Polska
 • 5 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Fundacja Polskiej Grupy Zbrojeniowej
 • 6 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Forum Obywatelskiego Rozwoju - FOR
 • 7 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Fundacja Totalizatora Sportowego
 • 8 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Fundacja Grupy PKP
 • 9 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Fundacja imienia Krzysztofa Skubiszewskiego
 • 10 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Obserwatorium Wyborcze
 • 11 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Fundacja Wolności Gospodarczej
 • 12 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Fundacja PZU
 • 13 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Fundacja Banku Pekao S.A.
 • 14 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Komitet Obrony Demokracji
06.10.2023 (piątek) - godz.: 19:38, 20min, maksymalny czas:
20min. 10s., typ audycji: Referendum
 • 1 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Stowarzyszenie Lotna Brygada Opozycji
 • 2 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Fundacja Pomocnicza imienia Krzysztofa Skubiszewskiego
 • 3 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Ogólnopolski Związek Zawodowy Samozatrudnionych „WBREW”
 • 4 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Fundacja PGE
 • 5 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Fundacja Europejski Instytut Mediacji
 • 6 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych
 • 7 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Polskie Stronnictwo Ludowe
 • 8 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Nowa Lewica
 • 9 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Prawo i Sprawiedliwość
 • 10 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Helsińska Fundacja Praw Człowieka
 • 11 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Fundacja „Pocztowy Dar”
 • 12 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Związek Zawodowy Związkowa Alternatywa
 • 13 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Stowarzyszenie Amnesty Iternational
 • 14 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Fundacja Dobre Państwo
07.10.2023 (sobota) - godz.: 17:31, 20min, maksymalny czas:
20min. 10s., typ audycji: Referendum
 • 1 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Forum Obywatelskiego Rozwoju - FOR
 • 2 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Helsińska Fundacja Praw Człowieka
 • 3 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Fundacja „Pocztowy Dar”
 • 4 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Fundacja PZU
 • 5 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Polskie Stronnictwo Ludowe
 • 6 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Fundacja imienia Krzysztofa Skubiszewskiego
 • 7 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Fundacja Dobre Państwo
 • 8 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Fundacja Grupy PKP
 • 9 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Stowarzyszenie Amnesty Iternational
 • 10 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Fundacja Totalizatora Sportowego
 • 11 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Fundacja Polskiej Grupy Zbrojeniowej
 • 12 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej
 • 13 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Fundacja Wolności Gospodarczej
 • 14 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Fundacja Pomocnicza imienia Krzysztofa Skubiszewskiego
07.10.2023 (sobota) - godz.: 19:38, 20min, maksymalny czas:
20min. 10s., typ audycji: Referendum
 • 1 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Nowa Lewica
 • 2 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych
 • 3 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Fundacja PGE
 • 4 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Prawo i Sprawiedliwość
 • 5 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Związek Zawodowy Związkowa Alternatywa
 • 6 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Fundacja PKO Banku Polskiego
 • 7 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Ogólnopolski Związek Zawodowy Samozatrudnionych „WBREW”
 • 8 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Inicjatywa Polska
 • 9 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej
 • 10 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Stowarzyszenie Lotna Brygada Opozycji
 • 11 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Komitet Obrony Demokracji
 • 12 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Fundacja Europejski Instytut Mediacji
 • 13 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Fundacja Banku Pekao S.A.
 • 14 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Obserwatorium Wyborcze
08.10.2023 (niedziela) - godz.: 17:31, 20min, maksymalny czas:
20min. 10s., typ audycji: Referendum
 • 1 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Stowarzyszenie Lotna Brygada Opozycji
 • 2 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Fundacja Grupy PKP
 • 3 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Nowa Lewica
 • 4 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Obserwatorium Wyborcze
 • 5 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Fundacja Europejski Instytut Mediacji
 • 6 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Inicjatywa Polska
 • 7 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej
 • 8 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Fundacja Banku Pekao S.A.
 • 9 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Ogólnopolski Związek Zawodowy Samozatrudnionych „WBREW”
 • 10 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Fundacja Polskiej Grupy Zbrojeniowej
 • 11 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Fundacja Dobre Państwo
 • 12 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Stowarzyszenie Amnesty Iternational
 • 13 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Komitet Obrony Demokracji
 • 14 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Związek Zawodowy Związkowa Alternatywa
08.10.2023 (niedziela) - godz.: 19:38, 20min, maksymalny czas:
20min. 10s., typ audycji: Referendum
 • 1 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Fundacja PKO Banku Polskiego
 • 2 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej
 • 3 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Fundacja Wolności Gospodarczej
 • 4 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Fundacja PZU
 • 5 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Fundacja PGE
 • 6 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Prawo i Sprawiedliwość
 • 7 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Forum Obywatelskiego Rozwoju - FOR
 • 8 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych
 • 9 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Fundacja imienia Krzysztofa Skubiszewskiego
 • 10 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Fundacja Totalizatora Sportowego
 • 11 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Polskie Stronnictwo Ludowe
 • 12 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Fundacja Pomocnicza imienia Krzysztofa Skubiszewskiego
 • 13 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Fundacja „Pocztowy Dar”
 • 14 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Helsińska Fundacja Praw Człowieka
09.10.2023 (poniedziałek) - godz.: 17:31, 20min, maksymalny
czas: 20min. 10s., typ audycji: Referendum
 • 1 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Obserwatorium Wyborcze
 • 2 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Fundacja Europejski Instytut Mediacji
 • 3 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Helsińska Fundacja Praw Człowieka
 • 4 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Fundacja imienia Krzysztofa Skubiszewskiego
 • 5 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej
 • 6 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Nowa Lewica
 • 7 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej
 • 8 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Fundacja „Pocztowy Dar”
 • 9 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Fundacja Grupy PKP
 • 10 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych
 • 11 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Fundacja Banku Pekao S.A.
 • 12 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Fundacja Totalizatora Sportowego
 • 13 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Fundacja Pomocnicza imienia Krzysztofa Skubiszewskiego
 • 14 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Fundacja Dobre Państwo
09.10.2023 (poniedziałek) - godz.: 19:38, 20min, maksymalny
czas: 20min. 10s., typ audycji: Referendum
 • 1 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Polskie Stronnictwo Ludowe
 • 2 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Ogólnopolski Związek Zawodowy Samozatrudnionych „WBREW”
 • 3 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Komitet Obrony Demokracji
 • 4 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Fundacja PGE
 • 5 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Fundacja Polskiej Grupy Zbrojeniowej
 • 6 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Stowarzyszenie Amnesty Iternational
 • 7 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Inicjatywa Polska
 • 8 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Prawo i Sprawiedliwość
 • 9 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Fundacja Wolności Gospodarczej
 • 10 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Związek Zawodowy Związkowa Alternatywa
 • 11 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Stowarzyszenie Lotna Brygada Opozycji
 • 12 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Fundacja PZU
 • 13 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Forum Obywatelskiego Rozwoju - FOR
 • 14 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Fundacja PKO Banku Polskiego
10.10.2023 (wtorek) - godz.: 17:31, 20min, maksymalny czas:
20min. 10s., typ audycji: Referendum
 • 1 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Nowa Lewica
 • 2 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Fundacja „Pocztowy Dar”
 • 3 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Forum Obywatelskiego Rozwoju - FOR
 • 4 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Fundacja Wolności Gospodarczej
 • 5 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Związek Zawodowy Związkowa Alternatywa
 • 6 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych
 • 7 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Prawo i Sprawiedliwość
 • 8 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Fundacja Totalizatora Sportowego
 • 9 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Komitet Obrony Demokracji
 • 10 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Polskie Stronnictwo Ludowe
 • 11 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Helsińska Fundacja Praw Człowieka
 • 12 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Fundacja PGE
 • 13 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Fundacja Polskiej Grupy Zbrojeniowej
 • 14 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej
10.10.2023 (wtorek) - godz.: 19:38, 20min, maksymalny czas:
20min. 10s., typ audycji: Referendum
 • 1 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Obserwatorium Wyborcze
 • 2 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej
 • 3 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Fundacja Europejski Instytut Mediacji
 • 4 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Inicjatywa Polska
 • 5 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Fundacja Banku Pekao S.A.
 • 6 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Fundacja Grupy PKP
 • 7 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Fundacja imienia Krzysztofa Skubiszewskiego
 • 8 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Fundacja PZU
 • 9 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Stowarzyszenie Amnesty Iternational
 • 10 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Ogólnopolski Związek Zawodowy Samozatrudnionych „WBREW”
 • 11 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Fundacja Dobre Państwo
 • 12 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Fundacja Pomocnicza imienia Krzysztofa Skubiszewskiego
 • 13 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Fundacja PKO Banku Polskiego
 • 14 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Stowarzyszenie Lotna Brygada Opozycji
11.10.2023 (środa) - godz.: 17:31, 20min, maksymalny czas:
20min. 10s., typ audycji: Referendum
 • 1 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Fundacja Pomocnicza imienia Krzysztofa Skubiszewskiego
 • 2 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Komitet Obrony Demokracji
 • 3 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Helsińska Fundacja Praw Człowieka
 • 4 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Fundacja Grupy PKP
 • 5 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych
 • 6 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Fundacja PKO Banku Polskiego
 • 7 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Ogólnopolski Związek Zawodowy Samozatrudnionych „WBREW”
 • 8 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Stowarzyszenie Lotna Brygada Opozycji
 • 9 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Polskie Stronnictwo Ludowe
 • 10 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Prawo i Sprawiedliwość
 • 11 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Fundacja Wolności
 • 12 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Fundacja PZU
 • 13 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Fundacja Totalizatora Sportowego
 • 14 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej
11.10.2023 (środa) - godz.: 19:38, 20min, maksymalny czas:
20min. 10s., typ audycji: Referendum
 • 1 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Fundacja Banku Pekao S.A.
 • 2 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Fundacja „Pocztowy Dar”
 • 3 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Stowarzyszenie Amnesty Iternational
 • 4 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Obserwatorium Wyborcze
 • 5 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Nowa Lewica
 • 6 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Fundacja Polskiej Grupy Zbrojeniowej
 • 7 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Fundacja imienia Krzysztofa Skubiszewskiego
 • 8 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej
 • 9 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Forum Obywatelskiego Rozwoju - FOR
 • 10 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Fundacja Europejski Instytut Mediacji
 • 11 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Fundacja Dobre Państwo
 • 12 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Inicjatywa Polska
 • 13 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Fundacja PGE
 • 14 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Związek Zawodowy Związkowa Alternatywa
12.10.2023 (czwartek) - godz.: 17:31, 20min, maksymalny czas:
20min. 10s., typ audycji: Referendum
 • 1 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych
 • 2 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Ogólnopolski Związek Zawodowy Samozatrudnionych „WBREW”
 • 3 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej
 • 4 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Fundacja PKO Banku Polskiego
 • 5 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Fundacja Polskiej Grupy Zbrojeniowej
 • 6 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Stowarzyszenie Amnesty Iternational
 • 7 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Fundacja „Pocztowy Dar”
 • 8 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Fundacja Dobre Państwo
 • 9 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Obserwatorium Wyborcze
 • 10 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Fundacja Wolności Gospodarczej
 • 11 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej
 • 12 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Stowarzyszenie Lotna Brygada Opozycji
 • 13 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Fundacja Totalizatora Sportowego
 • 14 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Fundacja Grupy PKP
12.10.2023 (czwartek) - godz.: 19:38, 20min, maksymalny czas:
20min. 10s., typ audycji: Referendum
 • 1 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Fundacja imienia Krzysztofa Skubiszewskiego
 • 2 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Fundacja Banku Pekao S.A.
 • 3 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Prawo i Sprawiedliwość
 • 4 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Fundacja PGE
 • 5 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Helsińska Fundacja Praw Człowieka
 • 6 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Fundacja Pomocnicza imienia Krzysztofa Skubiszewskiego
 • 7 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Inicjatywa Polska
 • 8 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Polskie Stronnictwo Ludowe
 • 9 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Fundacja Europejski Instytut Mediacji
 • 10 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Nowa Lewica
 • 11 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Komitet Obrony Demokracji
 • 12 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Forum Obywatelskiego Rozwoju - FOR
 • 13 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Związek Zawodowy Związkowa Alternatywa
 • 14 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Fundacja PZU
13.10.2023 (piątek) - godz.: 17:31, 20min, maksymalny czas:
20min. 10s., typ audycji: Referendum
 • 1 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej
 • 2 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Fundacja Totalizatora Sportowego
 • 3 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Forum Obywatelskiego Rozwoju - FOR
 • 4 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Helsińska Fundacja Praw Człowieka
 • 5 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Fundacja imienia Krzysztofa Skubiszewskiego
 • 6 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Prawo i Sprawiedliwość
 • 7 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Fundacja Banku Pekao S.A.
 • 8 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Fundacja PGE
 • 9 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych
 • 10 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Komitet Obrony Demokracji
 • 11 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Fundacja Pomocnicza imienia Krzysztofa Skubiszewskiego
 • 12 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Stowarzyszenie Lotna Brygada Opozycji
 • 13 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Nowa Lewica
 • 14 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Fundacja PZU
13.10.2023 (piątek) - godz.: 19:38, 20min, maksymalny czas:
20min. 10s., typ audycji: Referendum
 • 1 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Ogólnopolski Związek Zawodowy Samozatrudnionych „WBREW”
 • 2 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej
 • 3 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Fundacja Europejski Instytut Mediacji
 • 4 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Fundacja Dobre Państwo
 • 5 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Fundacja PKO Banku Polskiego
 • 6 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Związek Zawodowy Związkowa Alternatywa
 • 7 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Fundacja „Pocztowy Dar”
 • 8 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Inicjatywa Polska
 • 9 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Obserwatorium Wyborcze
 • 10 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Fundacja Polskiej Grupy Zbrojeniowej
 • 11 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Fundacja Wolności Gospodarczej
 • 12 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Fundacja Grupy PKP
 • 13 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Stowarzyszenie Amnesty Iternational
 • 14 Czas: 86s Typ: Referendum , Podmiot: Polskie Stronnictwo Ludowe

krakow.tvp.pl

Dodaj komentarz

Moderatorzy mają prawo usunąć dany komentarz, gdy:
*jest on wulgarny lub wzywa do nienawiści,
*jest on obraźliwy (bezpośrednio obraża innego komentującego lub dowolną inną osobę),
*poziom merytoryczny komentarza jest bardzo niski,
*komentarz jest nie na temat (np: rozmawiamy o wynikach słuchalności, a w komentarzu ktoś lamentuje nad fatalnym stanem swojego mieszkania) , lub wkleja tylko link do strony WWW bez udziału w dyskusji,
*komentarz zawiera nieakceptowalną liczbę błędów ortograficznych, stylistycznych lub rzeczowych.

Kod antyspamowy
Odśwież

Początek strony