Naukowcy z Zakładu Biofizyki Katedry Fizjologii Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego postanowili zbadać „Wpływ pól elektromagnetycznych na organizm człowieka” i szukają chętnych mieszkańców Krakowa do udziału w swoim projekcie. Naukowcy UJ chcą sprawdzić wpływ stacji bazowych telefonii komórkowych, nadajników radiowych i telewizyjnych, smartfonów oraz innych urządzeń gospodarstwa domowego, które emitują promieniowanie elektromagnetyczne (PEM).

Czy w Krakowie zagraża nam promieniowanie elektromagnetyczne? Na początku 2016 roku opublikowaliśmy artykuł, w którym Najwyższa Izba Kontroli zbadała pozwolenia na budowę nowych stacji komórkowych. W ramach kontroli ustalono, iż w Krakowie promieniowanie nadajników BTS przekroczone jest o prawie 500% (link). Zakwalifikowane osoby do projektu po spełnieniu odpowiednich wymagań mogą skorzystać z nieodpłatnych badań klinicznych, których normalny koszt wynosi 1500 zł.


Projekt badawczy składa się z dwóch etapów:

Etap I - anonimowa ankieta
W badaniu ankietowym może wziąć każdy. Ma ono na celu określenie skali zjawiska nadwrażliwości elektromagnetycznej i subiektywnej opinii na temat oddziaływania pól elektromagnetycznych na nasz organizm. Ostatnim punktem ankiety jest dobrowolna zgoda na udział w badaniach klinicznych. Spośród osób, które jej udzielą, na podstawie oceny ich indywidualnych cech, takich jak narażenie na ekspozycję, wiek i stan zdrowia, wyłoniona zostanie grupa zakwalifikowana do drugiego etapu.
Ankieta dostępna jest na stronie internetowej www.elektrowrazliwi.cm-uj.krakow.pl

Etap II – bezpłatne badania lekarskie
Ochotnicy, którzy zakwalifikują się do drugiego etapu, dostaną skierowanie na badania krwi oraz na konsultację lekarską oceniająca ich stan zdrowia. Następnie w ramach testów klinicznych wykonywane zostaną badania słuchu, ocena funkcjonowania autonomicznego układu nerwowego oraz badania dermatologiczne i termograficzne. Wszystkie stosowane procedury medyczne są standardowymi metodami diagnostycznymi.

Więcej szczegółów na profilu Facebook: facebook.com/elektrowrazliwicmuj

Dodaj komentarz

Moderatorzy mają prawo usunąć dany komentarz, gdy:
*jest on wulgarny lub wzywa do nienawiści,
*jest on obraźliwy (bezpośrednio obraża innego komentującego lub dowolną inną osobę),
*poziom merytoryczny komentarza jest bardzo niski,
*komentarz jest nie na temat (np: rozmawiamy o wynikach słuchalności, a w komentarzu ktoś lamentuje nad fatalnym stanem swojego mieszkania) , lub wkleja tylko link do strony WWW bez udziału w dyskusji,
*komentarz zawiera nieakceptowalną liczbę błędów ortograficznych, stylistycznych lub rzeczowych.

Kod antyspamowy
Odśwież

Początek strony