Krajowa Rada Radiofonii i Telewizja podtrzymuje decyzję z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie cofnięcia koncesji Radia Bajka w nadającego w Krakowie na częstotliwości 95,2FM udzielonej w dniu 28 grudnia 2010 r. Powodem cofnięcia koncesji było zaprzestanie nadawania sygnału radiowego pod koniec 2015 roku.

Historia problemów Radia Bajka
Pod koniec 2015r. Radio Bajka zmagało się z problemami technicznymi i zaprzestało nadawania programu radiowego na częstotliwości 95,2FM w Krakowie. Jednak Nadawca zachęcał do słuchania stacji radiowej on-line, poprzez stronę Radia Bajka.

W dniu 15 lipca 2016 r. KRRiT wezwała nadawcę Radia Bajka do złożenia wyjaśnień w sprawie zaprzestania emisji programu radiowego w Krakowie.

W dniu 22 września 2016r. nadawca Radia Bajka poinformował KRRiT o konieczności przerwania nadawania programu oraz swojej trudnej sytuacji finansowej, technicznej i logistycznej (problemy: lokalowe, z organizacją studia emisyjnego i studia produkcyjnego). Nadawca zadeklarował wznowienie transmisji programu radiowego najpóźniej w terminie do trzech miesięcy. Jednak emisja nadal nie została wznowiona.

W dniu 13 czerwca 2017 r. KRRiT podjęła uchwałę w której upoważniła Przewodniczącego KRRiT do wszczęcia postępowania w sprawie cofnięcia koncesji Radia Bajka z powodu braku emisji programu(pomimo wezwań) oraz braku złożenia zaległych sprawozdań finansowych Radia Bajka za lata 2014 i 2015.

27 czerwca 2017r. KRRiT ponownie wezwała Radio Bajka do natychmiastowego wznowienia emisji programu Radia Bajka w Krakowie na częstotliwości 95,2FM oraz do złożenia zaległych sprawozdań finansowych za lata 2014, 2015 i 2016.

Przypomnijmy, koncesja może zostać cofnięta w przypadku, gdy nadawca programu nie rozpoczął rozpowszechniania programu w terminie ustalonym w koncesji lub trwale zaprzestał wykonywania rozpowszechniania programu za pomocą wszystkich lub niektórych stacji nadawczych - chyba że nadawca wykaże, że opóźnienie rozpoczęcia rozpowszechniania programu lub zaprzestanie rozpowszechniania programu zostały spowodowane okolicznościami od niego niezależnymi. Za trwałe zaprzestanie rozpowszechniania programu uważa się fakt nierozpowszechniania programu przez okres trzech kolejno następujących po sobie miesięcy. Koncesję radiową cofa się również, jeżeli nadawca rażąco narusza warunki określone w ustawie lub w koncesji. W tym miejscu należy wskazać, iż zgodnie z art. 37a u.r.t. dostawca usługi medialnej jest obowiązany do corocznego składania do KRRiT sprawozdania finansowego, w formie przewidzianej w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

W związku ze spełnieniem przesłanek wynikających z art. 38 ust. 1 pkt 2 i 4 ustawy o radiofonii i telewizji oraz w wykonaniu uchwały Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Nr 353/2017 z dnia 30 listopada 2017 r. Przewodniczący KRRiT wydał w dniu 21 grudnia 2017 r. decyzję o cofnięciu koncesji Radia Bajka dnia 28 grudnia 2010 r. (data doręczenia – 12 marca 2018 r.). Nadawcy przysługuje również prawo do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy do Przewodniczącego KRRiT w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji.

Dnia 26 marca 2018 r. nadawca Radia Bajka złożył wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy cofnięcia koncesji, argumentując że uzasadnienie wniosku przedstawi odrębnym pismem.

Dnia 29 marca 2018 r. Przewodniczący KRRiT powiadomił nadawcę Radia Bajka, że KRRiT zamierza ponownie zająć się sprawą cofnięcia ww. koncesji na posiedzeniu w dniu 5 kwietnia 2018 r.

Nadawca Radia Bajka dnia 3 kwietnia 2018 r. złożył uzasadnienie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy z dnia 26 marca 2018 r. W uzasadnieniu Radio Bajka wskazało m.in., że do 2017 r. toczyło się postępowanie sądowo-administracyjne w sprawie decyzji koncesyjnej Nr 452/2010-R, na skutek zaskarżenia tej decyzji przez inną stronę postępowania konkursowego. We wniosku czytamy m.in:
Przez ten cały okres nikt nie chciał z nami nawiązać współpracy. Nikt nie chciał się zaangażować (…) ponieważ samo posiadanie częstotliwości (…) było zagrożone. (…) Wielkim, własnym wysiłkiem, posiadanymi środkami i przy wsparciu osób życzliwych, pomimo ogromnych trudności finansowych nadawaliśmy program, który spotkał się z wysokimi ocenami.
Dalej Nadawca Radia Bajka wskazał na zakończoną w 2015 r. nieudaną próbę podjęcia współpracy i wspólnego przedsięwzięcia z Polskim Radiem S.A. Jak czytamy dalej:
W grudniu 2015 roku, z powodu problemów finansowych, (mimo dużego zainteresowania ze strony potencjalnych partnerów, ale jednak wciąż trwającego procesu), oraz przede wszystkim w wyniku wrogich działań  Polskiego Radia – musieliśmy wstrzymać emisję programu. Zlikwidowaliśmy studia produkcyjne i studio emisyjne
Nadwca bez powodzenia starał się następnie zdobyć finansowanie, by przywrócić nadawanie, zaś potencjalni inwestorzy rezygnowali  wobec trwającego postępowania sądowo-administracyjnego dotyczącego udzielonej koncesji Nr 452/2010-R. Po jego zakończeniu Nadawca ponowił bezskutecznie próbę nawiązania współpracy z Polskim Radiem S.A. Jak czytamy we wniosku:
Wobec powyższych faktów, zwracam się (…) o wzięcie pod szczególną uwagę trzech nakładających się podstawowych okresów naszej działalności. Pierwszego - od rozpoczęcia działalności (2009) do jej zawieszenia (grudzień 2015). Drugiego - do zakończenia, nie wynikającego z naszej winy i niezależnego od nas procesu (styczeń 2017), oraz trzeciego - od uprawomocnienia się wyroku do teraz. Pierwszy – wzorcowy – doceniony przez medioznawców. (…) Okres drugi – to przede wszystkim brak zespołu. (…)
KRRiT nie przyjęła tłumaczeń nadawcy Radia Bajka i podtrzymała decyzję w sprawie cofnięcia koncesji. Decyzja ta jest ostateczna.

Mapa zasięgu nieistniejącego już Radia Bajka


KRRiT

Komentarze  

#1 Janek 2018-04-26 13:39
Wow! Kolejny sensowny artykuł na tym portalu 8) A nadawcy szkoda, nie mógł zmienić nawet koncesji bo miał na karku postępowanie sądowe - konkurencja przegrała i nie potrafiła pogodzić się z tym faktem... :-|
Cytować

Dodaj komentarz

Moderatorzy mają prawo usunąć dany komentarz, gdy:
*jest on wulgarny lub wzywa do nienawiści,
*jest on obraźliwy (bezpośrednio obraża innego komentującego lub dowolną inną osobę),
*poziom merytoryczny komentarza jest bardzo niski,
*komentarz jest nie na temat (np: rozmawiamy o wynikach słuchalności, a w komentarzu ktoś lamentuje nad fatalnym stanem swojego mieszkania) , lub wkleja tylko link do strony WWW bez udziału w dyskusji,
*komentarz zawiera nieakceptowalną liczbę błędów ortograficznych, stylistycznych lub rzeczowych.

Kod antyspamowy
Odśwież

Początek strony